Firmaprofil

Dan Acoustic, Rådgivende Ingeniører ApS, er stiftet i 2010 af ingeniør Per A. Laursen.
Firmaet, der har adresse i Kolding, er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
og er derved uafhængig af entreprenør- og leve-randørinteresser.

Dan Acoustic råder over specialister med særlig viden indenfor de lyd- og vibrationstekniske
fagområder, herunder også lavfrekvent støj og infralyd.
Firmaets faglige ekspertise bygger på vore medarbejderes mangeårige erfaringer fra opgaver i både ind- og udland.

Vi tilbyder også at udføre lydtekniske feltmålinger i forbindelse med dokumentation af
krav fra bl.a. myndigheder og bygherrer eller som grundlag for udarbejdelse af forslag til
løsning af lyd- og vibrationstekniske problemer.

Dan Acoustic har etableret netværkssamarbejde med andre rådgivere, der bl.a. er
godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre dokumentationsmålinger og -beregninger
vedrørende støj fra virksomheder, anlæg mv.
Dette betyder, at vore kunder har sikkerhed for, at også disse måle- og beregningsresultater
fremkommer på et højt kvalificeret grundlag.

Vore aktiviteter omfatter:
• Konsulentbistand
• Beregninger
• Projektering
• Fagtilsyn
• Planlægning
• Målinger
• Undervisning/foredrag

indenfor følgende områder:
Bygnings- og rumakustik
• Ekstern støj fra virksomheder
• Støj fra vindmøller
• Støj på arbejdspladsen
• Støj fra tekniske installationer
• Trafikstøj
• Støj fra fritidsanlæg (skydebaner, motorbaner etc.)
• Støj fra bygge- og anlægsarbejder
• Vibrationer
• Lavfrekvent støj i det eksterne miljø

Ved alle opgaver får vore kunder en fast kontaktperson, som styrer sagsforløbet.
Denne person er også kundernes forbindelse til andre faglige eksperter og samarbejdspartnere på aktuelle opgaver.
Derved opnås en effektiv og optimal sammenhæng mellem tekniske og økonomiske løsninger.

Igennem vort medlemskab af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI er Dan Acoustic
ansvarsforsikret i selskabet Tryg.

Forsikringsdækningen omfatter:
• Personskade: 12.500.000
• Tingskade: 1.125.00